Hmyzí hotel prvňáků

První třída 26.9. poprvé navštívila školní pozemek. Procházkou ke školnímu pozemku jsme zakončili téma "Místo, kde žijeme", a nenásilně jsme vpluli do dalšího tématu "Příroda". Nasávali jsme krásy lesa Včelného a seznamovali se se školním pozemkem. Cestou jsme poznávali a sbírali do třídní galerie přírodniny. Po zdolání náročné cesty jsme se pustili do vytváření hmyzích hotelů z květináčů. Těšíme se na obyvatele našich hotelů a jejich přínos pro naše plodiny.