Sázení stromů

Na konci října jsme spolupracovali na třídenním celoškolním projektu "Sázení stromů". Každá třída si podle pracovního postupu zasadila svůj ovocný strom a ošetřila poškozené stromy před zimou. První stupeň ve smíšených skupinách vypracoval návod k sázení stromů, který jel ověřit na školní pozemek.