Projekt lidské tělo

V lednu nás provázelo měsíční téma lidské tělo. V průběhu měsíce se uskutečnily tři projektové dny. Každý projektový den se zabýval jinou oblastí lidského těla.

První projekt byl na téma zdravý životní styl. Děti z textů čerpali informace o vhodných a nevhodných potravinách pro naše tělo. Žáci 1. a 2. ročníku lepili do obrysu lidské postavy potraviny, které jsou prospěšné našemu tělu. Žáci 3.-5. třídy sestavovali potravinovou pyramidu.

Druhý projektový den byl pod vedením paní Kláry Duškové, která si pro děti připravila velkou lidskou postavu, do níž žáci umísťovali kosti i orgány. Orgány i kosti žáci pojmenovávali a u orgánů získávali informace o jejich funkci. Zahráli si také "aktivity" na téma lidské tělo.

Poslední projektový den se zabýval úrazy, jejich ošetřením a jak jim lze předcházet. Každá skupina pracovala na jednom úrazu. Nacvičila scénku, jak k úrazu došlo, ukázala jeho ošetření a sepsala, jak šlo úrazu předejít.

Fotky z projektových dní najdete na školním webu moodle v sekci první stupeň - fotky a také na rajčeti.

 

Pavla Samotánová