Modely vláčků

Ve středu 15. dubna 2015 proběhne akce školního klubu - návštěva u železničních modelářů v Kostelci nad Orlicí. Pojedeme autobusem ve 13.45 hod. Cena je 15,-- Kč + jízdenka. Počet účastníků je omezen na 15 děti. Při větším zájmu pojedeme ještě jednou, a to další středu 22. 4. Uvidíme kolejiště vláčků v provozu, zjistíme, jak kolejiště vzniká, vyzkoušíme si sami vyrobit malý model. Provázet nás bude zkušený výpravčí pan Petr Urban, vedoucí kroužku železničních modelářů. Zájemci, hlaste se u svých třídních učitelů do 6. března!