Kompostujeme ve škole - kompostujeme doma!

Dalšími aktivitami pořádanými v rámci projektu "Mozaika pro přírodu" byly školní a veřejné akce zaměřené na propagaci kompostování a třídění bio-odpadu.

25.5.2015 proběhly výukové programy o kompostování na obou stupních naší školy. Žáci se během nich procvičili v třídění odpadů, na vlastní oči (někteří i kůži) se seznámili s nejdůležitějšími obyvateli kompostů a zamýšleli se nad vztahem mezi kvalitou půdy, zádržností vody v krajině a teplotou ovzduší. Závěrem jsme na obou stupních založili školní vermikompostér - už se moc těšíme na krmení žížal a hlavně na ten výsledný vermikompost, kterým bychom rádi obohatili naše záhony na školním pozemku. Na své si však přijdou i pokojové květiny ve škole, které teď budeme moci zalévat naředěným "žížalým čajem" :-)

Hned následující den proběhla odpoledne na Starém náměstí veřejná osvětová akce s informačními a poradenskými stánky, ukázkami kompostérů, speciálních odpadkových košů na bio a hlavně s divadelním představením Vivat kompostela, do kterého se děti nechali doslova vtáhnout :-)

A tak díky splečnosti Ekodomov, z.s., která všechny tyto akce pro nás zajišťovala už víme, že BIO-ODPAD NENÍ ODPAD!!!

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz