Den dětí - Libušinka a opékání vuřtů

Skupina dětí, které si vybraly návštěvu Libušinky (místo s prosakující podzemní vodou a mlýnky), si při cestě lesem vyrobily z přírodnin loďky. Na Libušince žáci své lodičky pouštěli, nahlíželi do domečků skřítků a opravovali mlýnky. Také vyrazili na stopovanou na zahradu Honzíka Řičaře, kde si opekli vuřty. Na zpáteční cestu zavítali na zahradu Týnky Limmlové, kde vyzkoušeli právě vznikající dřevěný domeček. S úsměvem se všichni turisté vrátili do školy.