Cestování - projekt 1.stupně

Téma cestování bylo zakončeno prvostupňovým projektem, který byl rozdělen do dvou částí. Žáci si podle přání vybrali technicky zaměřenou oblast automobilu nebo se pustili virtuální cestou do vybrané země. Pracovali ve smíšených skupinách. V technické části měli možnost vyměnit kolo u automobilu, navštívit autodílnu v průmyslové škole s ukázkou např. motoru, přístrojů na kontrolu brzd, váhy, světel atd. Získané informace z praktických činností ve skupinách zpracovávali na informační plakát. Cestovatelé ve druhé skupině se zabývali např. zeměmi jako je Francie, Rusko, Španělsko, Makedonie, Indie, Čína atd.

Děkujeme za ochotu, ukázky a odpovědi panu Kučerovi z průmyslové školy. Fota jsou na rajčeti ve fotogalerii.                                                                                                                    B. Heřmanová