DOODPADU

2. a 3. třída si pozvala do vyučování společnost Aqua servis, a.s., aby nám vysvětlila, ukázala a demonstrovala, co se děje s látkami, které běžně vyléváme nebo házíme do odpadu. Každý žák obdržel pracovní sešit s touto problematikou a s úkoly ke třídění odpadu. Někteří žáci odcházeli s novými informacemi, které již o víkendu aplikovali ve svých rodinách. Akce byla zahrnuta do měsíčního tématu Planeta Země. B. Heřmanová