JABLEČNÁ SNÍDANĚ S RODIČI

Žáci 4. a 3. třídy připravili snídani s rodiči na půdě školy. Sešli jsme se v 7 hodin ráno, posnídali dobroty s jablky, vylisovali si jablečný mošt, sdíleli zážitky, bavili se a příjemně se naladili na pracovní den. Dorazilo nás nečekané množství. Některé rodiny přišly v plném počtu členů. Společné ráno žáků, učitelů a rodičů jsme si užili. Děkujeme rodině Davida Macka za dar v podobě 2 velkých beden jablek na moštování, děkujeme mamince Káti Novotné za obsluhu lisu na jablka a všem rodičům za spolupráci a domácí přípravu pokrmů s jablky. Za pedagogický tým B. Heřmanová