Mediální projekt

PROJEKTOVÝ DEN V ZŠ MOZAIKA

 

Projektové dny jsou součástí výuky v  Základní škole  Mozaika. Téma posledního projektového dne
bylo MÉDIA.  Cílem projektu bylo odhalit zda nás všechna média informují o událostech stejně a pravdivě. Všichni žáci školy se sešli společně na druhém stupni a shlédli krátkou ukázku z filmu.
Poté  se rozdělili do několika skupin a každá si vylosovala své médium. Na výběr byla televize, rozhlas a tisk.  Ve skupinách si členové rozdělili role a podle jejich popisu začali spolupracovat na plnění úkolu. Cílem bylo prostřednictvím jejich média sdělit posluchačům zprávu  o události, kterou viděli. Svoji práci prezentovali spolužákům na konci dopoledne krátkými vystoupeními.   Po každé ukázce  měli spolužáci možnost položit prezentujícím tři dotazy, udělit tři ocenění a doporučení. Oceňovány byly zejména vtipné
herecké výkony a  nápaditě vyrobené pomůcky. Společně také byla ohodnocena práce celé skupiny podle předem zadaných kriterií.  Na závěr proběhla diskuse o tom, jaké vystoupení děti nejvíc zaujalo a které bylo nejvíc objektivní. Žáci  pojmenovali proč a jak média zatraktivňují informace.