Zahajovací pobyt

První týden školního roku strávili naši žáci s učiteli tadičně na zahajovacím pobytu. Tentokrát pobývali uprostřed lesů na Šajtavě. Seznamovali se, budovali dobré vztahy a v projektu poznávali různé světové kultury. Celá jejich práce vyvrcholila multikultutní slavností, na kterou byli přizváni i rodiče.