Cena za etickou výchovu

Nadační fond Josefa Luxe ocenil naši školu 2. místem v soutěži program podpory etické výchovy na ZŠ  a SŠ České republiky v roce 2013. Cena z rukou Věry Luxové je oceněním školy za výchovu k odpovědnosti, hodnotám a pozitivnímu postoji ke světu.