Nepovinný předmět

VÝBĚR POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ NA II. STUPNI PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

 

          V letošním školním roce vyhlašujeme tyto nepovinné předměty, ze kterých si žáci druhého stupně zvolí předmět dle svých potřeb a zájmů. Dětem, které se mají účastnit reedukační péče je věnována hodina v rámci nepovinných předmětů, aby jim škola mohla věnovat větší pozornost. Žáci 6. až 9. ročníku si musí zvolit vždy jeden povinně volitelný předmět. Žáci 9. ročníku si mohou vybrat další předměty jako nepovinné.

 

         

  1. Reedukační hodina –  pro všechny ročníky - vyučující K. Zemanová. B. Heřmanová
  2. Školní akademie věd - pro všechny ročníky - vyučující dle výběru oboru
  3. anglická konverzace - pro všechny ročníky - vyučující D. Dragounová
  4. Praktika z matematiky pro 9. ročník - vyučující E. Nývltová
  5. Praktika z českého jazyka pro 9. ročník - vyučující R. Všetičková
  6. Literární klub - pro všechny ročníky - vyučující K. Zemanová
  7. Tvořivý projektový klub - pro 6. - 9. ročník -  vyučující K. Zemanová

          Každý žák si vybere předmět z nabídky a podepíše svůj výběr. Pokud bude některý předmět přeplněn, nebo o některý nebude zájem, budeme nabídku aktualizovat.