Školní družina a klub

          ŠD je umístěna v ZŠ Mozaika, o.p.s., pracoviště U Stadionu 1166, Rychnov n. K. Je v provozu od 13.00 do 16.00 hod.

 

          Pro děti, které samy chodí na oběd, její provoz začíná ve 13.00 hod. Pro děti 1. - 3. třídy je zajištěn doprovod na oběd a jejich pobyt ve školní družině se řídí dohodou mezi vychovatelkou a rodiči v rámci povozní doby školní družiny.

 

          Během letošního školního roku se opět budeme ve družině snažit naučit děti efektivně a účelně trávit volný čas a také relaxovat. 

 

          V rámci programu ŠD nabízíme dětem tyto akce:

  • sportovní akce (např. bruslení, pohybovou, relaxační cvičení, atd.)
  • různé venkovní aktivity dle ročního období
  • kreativní aktivity
  • společenské a zábavné hry a soutěže
  • dlouhodobé tématické hry
  • prázdniny ve školní družině a mnoho dalších aktivit.

          Pokud rodiče potřebují uvolnit dítě v jinou hodinu, než je uvedeno v přihlášce, musí tuto skutečnost oznámit vychovatelce písemně nebo telefonicky s uvedením data a hodiny odchodu dítěte ze ŠD. 

 

          ŠD mohou navštěvovat děti, které jsou řádně přihlášeny. Rodiče zajistí dětem vhodné oblečení do družiny, dle počasí. 

 

          I vy můžete ovlivnit chod naší ŠD. Pokud máte nějaké připomínky nebo nápady, budeme rádi, když nám je oznámíte. 

 

          Děkujeme za spolupráci.  

 

 

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 viz. Školní rok 2015/2016

  

PŘEDBĚŽNÁ NABÍDKA AKCÍ ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 

 

 

Listopad    Geomag

 

Prosinec    Tvořivá dárková dílna

 

Leden        Pobyt na horách

 

Únor          Lyžařský výlet do Deštného v O. h.

 

Březen      Noc s Andersenem (I. stupeň)

                 Noc s Andersenem (II. stupeň)

 

Duben       Výjezd na kolečkových bruslích

  

Červen      Dětský den

                 Raftování na Orlici