ZŠ Mozaika

 

Anglický jazyk I

 

TYP SOUBORU POPIS STÁHNOUT
Word Text - In the town I Stáhnout
Word Obrázková příloha - In the town I Stáhnout
Word Text - In the town II Stáhnout
Word Obrázková příloha - In the town II Stáhnout
Word Text - Introduction Stáhnout
Word Obrázková příloha - Introduction Stáhnout
Word Text - What is he doing? Stáhnout
Word Obrázková příloha - What is he doing? Stáhnout
Word Text - What´s there in this bag? Stáhnout
Word Obrázková příloha - What´s there in this bag? Stáhnout
Word Text - Have you got a pen? Stáhnout
Word Obrázková příloha - Have you got a pen? Stáhnout
Word Text - What are you doing? Stáhnout
Word Obrázková příloha - What are you doing? Stáhnout
Word Text - Describing people I Stáhnout
Word Obrázková příloha - Describing people I Stáhnout
Word Text - Describing people II Stáhnout
Word Obrázková příloha - Describing people II Stáhnout
Word Text - I think of an animal Stáhnout
Word Obrázková příloha - I think of an animal Stáhnout
Word Text - Can you swim? Stáhnout
Word Obrázková příloha - Can you swim? Stáhnout
Word Text - In the ZOO Stáhnout
Word Obrázková příloha - In the ZOO Stáhnout
Word Text - Does she watch TV? Stáhnout
Word Obrázková příloha - Does she watch TV? Stáhnout
Word Text - When do you get up? Stáhnout
Word Obrázková příloha - When do you get up? Stáhnout
Word Text - What do you do on Mondays? Stáhnout
Word Obrázková příloha - What do you do on Mondays? Stáhnout
Word Text - Where is the ball? Stáhnout
Word Obrázková příloha - Where is the ball? Stáhnout
Word Text - What does it look like? Stáhnout
Word Obrázková příloha - What does it look like? Stáhnout
Word Text - Whose ball is it? Stáhnout
Word Obrázková příloha - Whose ball is it? Stáhnout
Word Text - How many pictures have you got? Stáhnout
Word Obrázková příloha - How many pictures have you got? Stáhnout
Word Text - Do you play football? Stáhnout
Word Obrázková příloha - Do you play football? Stáhnout

 

Informační a výpočetní technika

 

TYP SOUBORU POPIS STÁHNOUT
Excel Graf - Statistika žáků ve škole Stáhnout
Excel Vzorce - Mocniny a odmocniny Stáhnout
Excel Nákupní košík Stáhnout
Excel Řezání tyče Stáhnout
Excel Voda na Zemi Stáhnout
Excel Cena ropy Stáhnout
Excel Jízda na kole Stáhnout
Excel Jízda po dálnici Stáhnout
Excel Pevnina a oceán Stáhnout
Excel Rozloha oceánů Stáhnout
Excel Rozloha světadílů Stáhnout
Excel Měření délky Stáhnout
Excel Volební průzkum Stáhnout
Excel Vývoj ceny pohonných hmot Stáhnout
Excel Automobilové závody Stáhnout
Excel Obvod a obsah rovinných obrazců Stáhnout
Excel Povrch a objem těles Stáhnout
Excel Prkna - tržby Stáhnout
Excel Řezání dřeva Stáhnout
Excel Vzorce - Statistika žáků ve škole Stáhnout

 

Matematika

 

TYP SOUBORU POPIS STÁHNOUT
Word Násobení dvojčlenu dvojčlenem Stáhnout
Word Pexeso - mocniny Stáhnout
Word Pexeso - zlomky Stáhnout
Word Vztah zlomku a desetinného čísla Stáhnout
Word Najděte stejné zlomky Stáhnout
Word Dělitelnost Stáhnout
Word Hledáme znaky dělitelnosti 2,3,5 a 10 Stáhnout
Word Desetinné zlomky na ose Stáhnout
Word Sčítání celých čísel Stáhnout
Word Rozklad na prvočinitele Stáhnout
Word Rozkladové vzorce Stáhnout
Word Sčítání výrazů Stáhnout
Word Druhá mocnina Stáhnout
Word Lomený výraz - domino Stáhnout
Word Sčítání výrazů 2 Stáhnout
Word Krácení lomených výrazů Stáhnout
Word Smysl lomeného výrazu Stáhnout
Word Opakování - osová souměrnost Stáhnout
Word Hledáme černé ovce Stáhnout
Word Rozkladové vzorce 2 Stáhnout