Učitelé

Mgr. Kamila Zemanová Stieberová - ředitelka školy

dosažené vzdělání:UK Hradec Králové, učitelství pro I. stupeň ZŠ
vyučuje:hudební výchova, výtvarná výchova, reedukace
délka praxe:25 let
kontakt:zemoska@seznam.cz

Mgr. Eva Nývltová

dosažené vzdělání:Univerzita Palackého Olomouc, učitelství pro 2.stupeň ZŠ, matematika-německý jazyk
vyučuje:třídní učitelka 8. ročníku, matematika, německý jazyk, fyzika, praktika z matematiky,IVT, finanční gramotnost
délka praxe:13 let
kontakt:EvaNyvltova@seznam.cz

Mgr.Jana Řičařová

dosažené vzdělání:PF Masarykova univerzita Brno, učitelství pro I. stupeň ZŠ
vyučuje:třídní učitelka 5. ročníku
délka praxe:10 let
kontakt:dos.ja@seznam.cz

Renata Nyčová

dosažené vzdělání:SOŠ
vyučuje:školní družina
délka praxe:7 let
kontakt:rhermanova@seznam.cz

Mgr. Pavla Samotánová

dosažené vzdělání:Univerzita Karlova Praha
vyučuje:čtenářská dílna, v současnosti na mateřské dovolené
délka praxe:6 let
kontakt:

Mgr. Barbora Heřmanová

dosažené vzdělání:Masarykova univerzita Brno
vyučuje:třídní učitelka 4. ročníku, reedukace, školní speciální pedagog
délka praxe:9 let
kontakt:

Mgr. Romana Všetičková

dosažené vzdělání:Univerzita Palackého Olomouc, obor speciální pedagogika (český jazyk a spec. pedagogika se zaměřením na psychopedii a etopedii)
vyučuje:třídní učitelka 9. ročníku, český jazyk, reedukace, tělesná výchova, dějepis
délka praxe:3 roky
kontakt:romanavsetickova@seznma.cz

Ing. Vojtěch Samotán

dosažené vzdělání:student Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice
vyučuje:správce sítě, informační technologie, fyzika
délka praxe:4
kontakt:samo.vojta@seznam.cz, 604 894 957

Mgr. Jaroslav Novotný

dosažené vzdělání:Fakulta tělovýchovy a sportu a Přírodovědecká fakulta UK Praha
vyučuje:metodik prevence, anglický jazyk, přírodopis, etická výchova, tělesná výchova
délka praxe:17 let
kontakt:jaroslapek@seznam.cz

Mgr. Zdeňka Feichtigerová

dosažené vzdělání:
vyučuje:v současnosti na mateřské dovolené
délka praxe:4 roky
kontakt:

Bc. Markéta Kubasová

dosažené vzdělání:
vyučuje:družina a školní klub
délka praxe:4 roky
kontakt:

Marie Lorencová

dosažené vzdělání:
vyučuje:asistent speciálního pedagoga
délka praxe:
kontakt:

Dora Dragounová

dosažené vzdělání:mezinárodní zkouška TKT, certifikál výuky angličtiny IHCYLT
vyučuje:zástupkyně ředitelky, třídní učitelka 7. ročníku, anglický jazyk, IVT, výchova ke zdraví
délka praxe:12 let
kontakt:tel. 724289716, e-mail: dora.dragounova@seznam.cz

Michaela Bubeníčková

dosažené vzdělání:Pedagogická fakulta Hradec Králové
vyučuje:třídní učitelka 1. ročníku, chemie
délka praxe:5 let
kontakt:micnez@post.cz, 739568825

Mgr. Martina Novotná

dosažené vzdělání:Fakulta tělovýchovy a sportu a Přírodovědecká fakulta UK Praha
vyučuje:učitelka v 2. a 3. ročníku, pracovní činnosti, fyzika
délka praxe:5 let
kontakt:vitakova@seznam.cz; tel. 776045210

Mgr. Petra Keprtová

dosažené vzdělání:
vyučuje:učitelka v 2. a 3. ročníku
délka praxe:
kontakt:

Mgr. Lucie Koudelková

dosažené vzdělání:Univerzita Karlova
vyučuje:Dějepis, zeměpis, Výchovu k občanství, Tělocvik na 1. stupni
délka praxe:3
kontakt:775774784, koudelkova.krcin05@sznam.cz