Zájmové kroužky

Nabídka zájmových kroužků

 

        Rádi bychom nabídli dětem odpolední volnočasové aktivity školní klubu.

 

Zájmové kroužky probíhají v pevně stanoveném čase, pod vedením odpovědné osoby. Děti by se po přihlášení do nich měly aktivně účastnit jejich činnosti. Přesný rozvrh zájmových kroužků bude znám ve druhé polovině září. Kroužky budou otevřeny dle počtu přihlášených dětí, v případě malého zájmu (méně než 5 žáků) nebude zájmový kroužek provozován.

 

Zájmové kroužky (ceny jsou uvedeny za pololetí)

 

na I. stupni:

Angličtina hrou       D. Dragounová (50 Kč)

Keramika                I. Chvojková (300 Kč)

Výtvarný kroužek   J. Říčařová (300 Kč)

Taneční kroužek     S. Samková(zdarma)

 

na II. stupni:

Anglická nalejvárna pro zdatné          D. Dragounová (50 Kč)

Angličtina v hudbě                               J. Novotný (50 Kč)

 

společné:

IT club                                  V. Samotán (100 Kč)

Keramika                             I. Chvojková (300 Kč)