Zájmové kroužky

Nabídka zájmových kroužků

 

        Rádi bychom nabídli dětem odpolední volnočasové aktivity školní klubu.

 

Zájmové kroužky probíhají v pevně stanoveném čase, pod vedením odpovědné osoby. Děti by se po přihlášení do nich měly aktivně účastnit jejich činnosti. Přesný rozvrh zájmových kroužků bude znám ve druhé polovině září. Kroužky budou otevřeny dle počtu přihlášených dětí, v případě malého zájmu (méně než 5 žáků) nebude zájmový kroužek provozován.

 

Zájmové kroužky 

 

na I. stupni:

Angličtina hrou       D. Dragounová 

Experimentátor       J. Řičařová, M. Bubeníčková

 

 

na II. stupni:

Hraj si hlavou  E. Nývltová, M. Bubeníčková

 

společné:

Keramika    K. Klímová, M. Lišková                         

Přírodovědný kroužek  M. Emrová

Sebeobrana    P. Svoboda