Celoškolní projekt

Užili jsme si celoškolní projekt z průřezového tématu Výchova v evropských a globálních souvislostech. Projektu předcházela evokace formou promítání filmů z nabídky Jeden svět na školách. Žáci si vybrali téma a jeho hloubku, které by se rádi během jednodenního projektu věnovali. Jedna skupina zjišťovala odkud pocházejí plody, které si můžeme koupit v našich obchodech. Druhá skupina vyhledávala suroviny a jejich původ u konkrétního výrobku. Třetí skupina hledala dopad pěstování a težby surovin na životní prostředí a obyvatelstvo v místě původu, žáci též hledali řešení zjištěných problémů. Někteří se vydali na průzkum do terénu, jiní pracovali s mapou, textem či internetem nebo např. ve své prezentaci použili prvky dramatizace. Ukázky výstupů jsou vystaveny v prostorách školy. Více fotografií ve fotogalerii-rajče.