Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/20

Zápis do 1. třídy ZŠ Mozaika, o.p.s. bude probíhat od 4. 4. 2019 do 30. 4. 2019.

Termín zápsu je nutné s telefonicky (739007826) domluvit předem.

K zápisu je třeba:

- rodný list dítěte

- občanský průkaz zákonných zástupců

- v případě přznaných podpůrných opatření doporučení školského poradenského zařízení

- při žádost o odklad školní docházky dvě doporučení - od školského poradenského zařízení a dětského lékaře (odborného lékaře nebo klinckého psychologa)

Krtéria pro rozhodnutí o přjetí č nepřijetí:

Do první třídy ZŠ Mozaika, o.p.s. bude pro školní rok 2019/2020 bude přjato 16 dětí.

Osobní účast zákonného zástupce u zápisu1 bod

Osobní účast dítěte u zápisu2 body

Dítě zaměstnance školy2 body

Starší sourozenec ve škole2 body

Spolupracující rodna (návštěva školy, spolupráce se školou)2 body

V případě shodného bodového hodnocení u více dětí rozhoduje los.

Seznam registračních čísel dětí přijatých do 1. ročníku bude zveřejněn na dveřích školy a na webu školy nejdříve 2. 5. 2019.