Společný projekt žáků II.stupně

Žáci druhého stupně se spojili, společně vymysleli a připravují různé akce na podporu a pomoc pro snadnější přesun našeho "vozíčkářského" kamaráda Jirky Šimůnka. Společně se svou maminkou s námi strávili ve škole mnoho báječných let a Martininým onemocněním se pro ně stává vše obtížnější. Rádi bychom společně získali finanční prostředky na technické zařízení, které by jim ulehčilo život. O průběhu celého projektu a jeho výsledcích vás budeme pravidelně na stránkách školy informovat.