Rodičovská sobota

Rodičovská sobota

V sobotu 20.10. se tradičně otevřely dveře ZŠ Mozaiky pro veřejnost. Do školy vstoupili nejen žáci a učitelé, ale především rodiče, příbuzní, přátelé a kamarádi. Cestu do školy našli všichni, kteří se zajímají o vzdělávání na naší škole, především  o způsob výuky a práci s dětmi. Pro přítomné byl připraven bohatý program aktivit a činností, které jsou ve škole na denním pořádku např. projektové vyučování, práce v centrech aktivit, skupinové a individuální činnosti. Ve volných chvílích nad šálkem kávy vznikl příjemný prostor pro diskuzi mezi rodiči. Vzájemně se podělili o své zážitky a zkušenosti ze školního prostředí a blíže se seznámili s celoškolním projektem "Rok pro Martinu".  Ve třídách pak pozorovali probíhající vyučování, ti odvážnější se do některých aktivit s chutí zapojili. Podali pomocnou ruku, poradili v nesnázích, ocenili snahu a výsledky práce dětí. Z některých se na chvíli stali zvídaví studenti a vyzkoušeli si proces učení a sebevzdělávání na vlastní kůži. Svou přítomností rodiče povzbudili děti i učitele v jejich konání a přispěli tak k vytvoření příjemné atmosféry sobotního vyučování.