Kompostujeme ve škole – kompostujeme doma!

To je název kampaně, kterou jsme chtěli v rámci projektu Mozaika pro přírodu podpořit třídění a recyklaci bioodpadu. Během pondělního dopoledne 25.5.2015 se uskutečnili ve spolupráci s lektory společnosti Ekodomov,z.s. výukové programy o bioodpadech na obou stupních naší školy, kde se žáci procvičili v třídění odpadů, ujasnili si co je bioodpad a seznámili se na vlastní oči i pomocí mikroskopické kamery s obyvateli kompostu. Na závěr jsme zabydleli dva vermikompostéry žížalami a zahájili tak třídění bioodpadů u nás ve škole!

Druhý den odpoledne proběhla na rychnovském Sterém náměstí osvětová akce pro veřejnost s kompostovací poradnou, žížalí televizí a divadelním představením „Vivat Kompostela“. Podrobnosti s této akce najdete v projektových novinách níže.

Součástí této kampaně byla i tříhodinová poradenská schůzka se zastupiteli Měú Rychnov nad Kněžnou vedená poradcem Tomášem Hodkem z Ekodomov,z.s. Jednání se věnovalo nastavení odpadového hospodaření a využití organických zbytků, zkušenostem s tříděním bioodpadu v jiných městech (benchmarking obcí), komunikaci zaváděných opatření v rámci obce i konkrétním pomůckách pro usnadnění třídění občanům.

Kompostování

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz, www.eeagrants.czU příležitosti letošního Dne Země (22. 4. 2016) byl uveden do provozu náš venkovní kompostér „Kosťa“. Jméno získal v celoškolním hlasování a smontovali ho sedmáci, osmáci a deváťáci v rámci pracovního vyučování.