Druhá přednáška o permakultuře

25. 2. 2016 v 17:00 se uskutečnila druhá přednáška o permakultuře. Téma „Jak si rostliny pomáhají“ a zkušená lektorka Adéla Hrubá přilákaly mnoho zájemců z řad místních zahrádkářů, kteří již cítí ve vzduchu jaro. Přednáška a beseda, při které si i posluchači navzájem vyměňovali své osobní zkušenosti s uplatňováním neinvazivních, přírodě blízkých postupů, se protáhla až do večerních hodin.